Aanbod

 • Ik lever wijkverpleging (verpleging en verzorging) en begeleiding aan cliënten.
 • Ook ben ik kwaliteitsconsultant in de thuiszorg en lever daarmee ondersteunende diensten aan thuiszorginstellingen op gebied van de kwaliteit van zorg;
 • Daarnaast lever ik (digitale) scholing op gebied van kwaliteit van zorg in de thuiszorg en scholing op gebied van uitvoering van de zorg.

 

Cliënten

Ik wil u graag van die zorg of begeleiding voorzien die optimaal past bij uw persoonlijke omstandigheden, waarbij uw zelfredzaamheid voorop staat. Die zorg kan bestaan uit verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze zorg en/of begeleiding kan voor langere periode wordt ingezet maar kan ook kortdurende hulp betekenen om bijvoorbeeld uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten of de mogelijkheid te geven met vakantie te gaan.

 

De verschillende vormen van zorg/begeleiding die ik kan bieden zijn:

 • indicatiestelling en regievoering wijkverpleging;
 • verpleging: waaronder het uitvoeren van medisch technische handelingen zoals katheteriseren, verzorgen van een PEG-sonde, verzorgen van een supra pubis katheter, complexe wondzorg, injecteren, stomaverzorging, sondevoeding, non-invasieve beademing enz.;
 • persoonlijke verzorging: hulp bij de algemene dagelijkse levensbehoeften als wassen/douchen, aankleden;
 • begeleiding: zorg rondom eten en drinken, begeleiding bij administratie, begeleiding bij activiteiten (u moet hierbij zelf voor vervoer zorgen).

 

Speciale aandachtsgebieden/ervaring van mij zijn:

 • begeleiding van mensen met een ASS (stoornis in het autismespectrum);
 • aandachtsvelder wondzorg;
 • aandachtsvelder palliatieve zorg.

 

Thuiszorginstellingen

Aan zorginstellingen heb ik het volgende te bieden:

 • Consultancy op gebied van Kwaliteit van zorg in de thuiszorgIk heb mij sinds 2013 geschoold en ontwikkeld op gebied van wet- en regelgeving om zo de kwaliteit van zorg die door zorgverleners geleverd wordt te verbeteren.Ik ben inmiddels goed thuis in de wet- en regelgeving op gebied van:
  • de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
  • de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
  • de Wzd (Wet zorg en dwang)
  • de Wvggz (Wet verplichte ggz)
  • de Wet verplichte Meldcode
  • de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg)
  • de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • de richtlijn Veilige principes in de medicatieketen
  • de richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging
  • de Professionele standaard voor verpleegkundigen en verzorgenden
  • Infectiepreventie
  • Financiering van de zorg
 • Scholing op gebied van wet- en regelgeving en praktische uitvoering van zorg in de thuiszorg.