Vergoeding

Cliënten

Zorg door mij verleend, kan op verschillende manieren worden vergoed:

 • Zorg in natura: dit is gecontracteerde zorg waarbij de vergoeding rechtstreeks door de verzekeraar of het zorgkantoor wordt vergoed aan een van de gecontracteerde coöperaties waar ik bij aangesloten ben. U heeft geen omkijken naar de vergoeding.
 • Zorg via een PGB (persoonsgebonden budget)
  Als u hiervan gebruik wilt maken heeft u een indicatie nodig op grond waarvan een budget wordt toegekend.
  • Voor wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) kan ik u verwijzen naar een collega die deze indicatie voor u kan stellen. Het is bij PGB niet toegestaan om zowel de indicatie te stellen alsook zelf de zorg aan u te gaan verlenen.
  • Voor de Wlz heeft u waarschijnlijk reeds een indicatie ontvangen van het CIZ en heeft het zorgkantoor u een PGB budget toegekend.
 • Eigen particuliere betaling.

 

Begeleiding door mij verleend, kan worden vergoed uit:

 • Een PGB
  • Voor de WMO kunt u een indicatie in PGB aanvragen bij de gemeente waarin u woont.
 • Eigen middelen.
  • een uur verpleging kost € 55,00
  • een uur verzorging kost € 37,50
  • een uur begeleiding kost € 37,50

 

BTW

Geïndiceerde zorg is vrijgesteld van BTW.

Zorg welke volledig wordt betaald uit eigen middelen, zonder dat er een indicatie aanwezig is, is belast met BTW.

 

Eigen bijdrage

 • Zorgverzekeringswet
  Hier betaalt u geen eigen bijdrage voor de zorg die u ontvangt (behalve het jaarlijkse eigen risico).
 • Wet langdurige zorg
  Bij een indicatie vanuit de Wlz (zorgkantoor) geldt een eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Op de website van het CAK kunt u een berekening maken hoe hoog deze eigen bijdrage voor u zal zijn.
 • WMO
  Bij de gemeente moet u een eigen bijdrage betalen ter hoogte van het abonnementstarief dat door de gemeente is opgesteld.

 

Toelichting PGB

Een PGB is een budget waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Het grote voordeel hiervan is dat u zelf de regie houdt over wie, wanneer, hoe vaak bij u komt en op welke manier u de zorg graag geleverd ziet. Het PGB is daarom zeer geschikt voor mensen die vanwege ziekte, handicap of ouderdom langdurig zorg nodig hebben. Wanneer u een PGB aanvraagt wordt middels vragen getoetst of u PGB vaardig en PGB waardig bent.

Er is een landelijke vereniging voor PGB-houders: Per Saldo. Via www.pgb.nl kunt u meer informatie krijgen over het PGB.

 

Thuiszorginstellingen

Thuiszorginstellingen kunnen gebruik maken van mijn kennis en expertise op gebied van Kwaliteit van zorg, wet- en regelgeving en het geven van scholingen hierover.

 • De vergoeding voor kwaliteitsconsultancy bedraagt € 60,00 per uur excl. BTW
 • De vergoeding voor het geven van scholing bedraagt € 75,00 per uur excl. BTW.

Indien van toepassing kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.